Selecteer een pagina

Thuisverpleging Antwerpen

Staat voor

Kwalitatief hoogstaande thuisverpleging
24/7 zorgverlening
De problemen van de patiënt zo goed mogelijk oplossen of verzachten
Zowel basisverzorging als complexere zorgen
Streven naar patiëntloyauteit
Een sterk en complementair team

Thuisverpleging Antwerpen is 5 jaar geleden ontstaan uit 2 uit collega’s met eenzelfde visie.

Nu 5 jaar later zijn we een Team met 10 voltijdse verpleegkundigen.

Verschillende onder hen hebben zich verder bekwaamd in verschillende verpleegkundige specialisaties.

Onder andere wondzorg, palliatieve zorgen en diabetes

Disclaimer: “Alle gevraagde informatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van GDPR EU2016/679. Voor meer info zie pagina privacy.”